Lehrer

  • Dokuho J. Meindl (Qi Gong und Zen)
  • Shi Xinggui (Shaolin Qi Gong und Chan-Meditation)
  • Lei Bin (Gesundheits-QiGong )
  • Jiang Juan (Gesundheits-QiGong)
  • Takashi Tsumura (trad. Qi Gong)
  • Wang Li (Guo Lin Qigong)

Der japanische Zen-Meister Yasusada Seki Doshi: seit vielen Jahren ein wichtiger Lehrer und achtsamer „Wegweiser“